Company Logo
Dzisiaj jest 19 stycznia 2018r.

Wideo M.Szmajnty - technik cyfrowych procesów graficznych


 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 9 grudnia 2016r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego reprezentowała uczennica klasy II T – Weronika Waloszek. Na etapie tym należało wykazać się dużą znajomością z zakresu wiedzy przedmiotów takich jak biologia i chemia oraz dietetyka. Jak również znajomością z obszaru działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczennica wykazała się dużymi kompetencjami i umiejętnościami z wyżej wymienionego zakresu wiedzy. Dziękujemy Weronice Waloszek za zaangażowanie i reprezentowanie naszej szkoły oraz życzymy jej dalszych sukcesów.

Opiekunowie SKW i SK PCK

Aurelia Wieczorek

Grzegorz Wieczorek

Agnieszka Macuska - Kozioł

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia


Projekt „MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
realizowany
w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

Upowszechnianie projektu – spotkanie pierwszej grupy wyjazdowej z gronem pedagogicznym.

W czwartek 24 listopada 2016 r. po powrocie z zagranicznych praktyk zawodowych w Barcelonie, uczennice i uczniowie kształcący się w zawodach technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych, zaprosili Dyrekcję , nauczycieli i pracowników  administracyjnych na spotkanie, by podzielić się nabytymi doświadczeniami umiejętnościami zawodowymi, kulturowymi i społeczno- personalnymi. Uczniowie, posiłkując się prezentacją multimedialną, opowiadali zaproszonym gościom o firmach, gdzie odbywali praktyki, o specyfice wykonywanych czynnościach zawodowych, poznanych technologiach, metodach i rytmie pracy za granicą. Pierwsza część prezentacji skoncentrowana była na nabytych i rozwijanych w firmach przyjmujących umiejętnościach zawodowych, organizacyjnych oraz społecznych. Drugą część prezentacji poświęcili zagadnieniom kulturowo- językowym projektu, dla większości z nich była to pierwsza w życiu podróż za granicę, pierwszy w życiu lot samolotem i pierwsza w życiu możliwość sprawdzenia umiejętności językowych w realnych warunkach komunikacyjnych. Uczestnicy projektu pokazali gościom zdjęcia najciekawszych miejsc w Barcelonie, opowiadali o wrażeniach, jakie wywołała możliwość podziwiania „z bliska” dzieł, które znali z ilustracji w podręczniku, o tym, jak oswajali się z dziełami Picassa, Dalego, Gaudiego i Miró, stopniowo zaczynali czuć i rozumieć sztukę abstrakcyjną. Podkreślali, że dzięki pobytowi w dużym wielokulturowym mieście, czują się naprawdę Europejczykami, mówili, że mieszkając w ogólnodostępnym hotelu w centrum miasta, korzystając z komunikacji miejskiej, pracując pojedynczo lub niewielkich grupkach w firmach, mieli codziennie kontakt z wielokulturowym środowiskiem, komunikowali się w języku obcym, poznali smak regionalnej kuchni katalońskiej, ale też innych kuchni całego świata. Dzięki wspólnie organizowanym zajęciom kulturowym, posiłkom przyrządzanym z produktów z okolicznych sklepików i marketów, grupa składająca się z uczniów trzech klas zintegrowała się i uczyła się organizacji czasu, szacunku dla innych i otwarcia na nowe doświadczenia.

Czytaj więcej: Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions