Company Logo
Dzisiaj jest 19 stycznia 2018r.

Technik cyfrowych procesów graficznych

Do zadań technika cyfrowych procesów graficznych należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.
Praca: technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.


 

Technik organizacji reklamy

Do zadań technika organizacji rekamy należy przygotowywanie kampanii kreatywnych i medialnych. Osoba taka musi dobrze znać się na zagadnieniach związanych z rynkiem, marketingiem a w tym i promocją. Podczas nauki zdobywa się umiejętności z zakresu marketingu, relkamy, negocjacji, strategii sprzedaży usług reklamowych. Technik organizacji reklamy potrafi posługiwać się programami graficznymi 2D i obsługiwać urządzenia do druku. Technik organizacji reklamy będzie potrafił stworzyć kompleksową ofertę dla potencjalnego reklamobiorcy oraz zaplamować MEDIA RELATIONS wraz z profesionalnym Public Relations. Do jego zadań należy ścisła wspólpraca z wszelkimi agencjami reklamowymi (ds. mediów, badań, FULL Service)


 

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions