Company Logo
Dzisiaj jest 19 stycznia 2018r.

Kadra pedagogiczna Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

 

dyrektor: mgr inż. MARZENA WIERCIGROCH

z-ca dyrektora: mgr Maria Chrobok

kierownik ds. praktyk: mgr inż. ELŻBIETA STACHURSKA

 1. mgr Radosław Albrecht – religia

 2. mgr Anna Chodacz – nauczyciel bibliotekarz

 3. mgr Maria Chrobok – język angielski

 4. mgr Tomasz Daschek – język niemiecki

 5. mgr inż. Grzegorz Florek – przedmioty zawodowe mechaniczne

 6. mgr Małgorzata Garbas – nauczyciel bibliotekarz

 7. lic. Tomasz Garbas – przedmioty zawodowe graficzne

 8. mgr Aleksandra Gondek-Szyguła – język niemiecki

 9. mgr Dawid Grabka – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

 10. mgr inż. arch. Małgorzata Gruszczyńska – przedmioty zawodowe budowlane i graficzne

 11. mgr Grażyna Kaczmarek – język polski

 12. mgr Joanna Kądziela – język angielski

 13. mgr Elżbieta Kędzia-Rybicka – historia, wiedza o społeczeństwie

 14. mgr inż. Marta Janik – przedmioty geodezyjne budowlane

 15. mgr Agnieszka Kosińska- biologia

 16. mgr Walerian Kubicz – przedmioty zawodowe mechaniczne

 17. mgr Julita Machowska – przedmioty zawodowe z reklamy

 18. mgr inż. Agnieszka Macuska-Kozioł – przedmioty zawodowe geodezyjne, geografia

 19. mgr Ilona Markowicz – język polski, wiedza o kulturze

 20. mgr Bożena Marzec-Kałuża – chemia

 21. mgr Joanna Michalska – matematyka, informatyka

 22. mgr inż. Ewa Mierzwa – przedmioty zawodowe mechaniczne

 23. mgr inż. Katarzyna Nowoświat – matematyka, fizyka

 24. mgr inż. Anna Ocipińska- przedmioty zawodowe budowlane

 25. ks. Rafał Przybyła – religia

 26. mgr Tomasz Przybyła – wychowanie fizyczne

 27. mgr Sławomira Pukiewicz-Kubat – język polski

 28. mgr Tomasz Roszczyk – przedmioty zawodowe graficzne

 29. mgr inż. Tomasz Rzeszowski – przedmioty zawodowe graficzne

 30. mgr Piotr Saletnik – podstawy przedsiębiorczości, historia

 31. mgr inż. Barbara Sobik-Molitor – przedmioty zawodowe geodezyjne

 32. mgr Barbara Szdzuj – pedagog szkolny

 33. mgr Beata Szopa – wychowanie fizyczne

 34. mgr Wojciech Szymański – przedmioty zawodowe graficzne

 35. mgr Aldona Urbańska – wychowanie fizyczne

 36. mgr Anna Wandzel-Lipina – doradca zawodowa, pedagog-terapeuta

 37. mgr inż. Aurelia Wieczorek – przedmioty zawodowe budowlane

 38. mgr Grzegorz Wieczorek – język niemiecki przedmioty zawodowe z reklamy

 39. mgr inż. Marzena Wiercigroch – przedmioty zawodowe budowlane

 40. mgr inż. Małgorzata Wlisłocka – matematyka

 41. mgr Robert Woźniak – wychowanie fizyczne

 42. mgr Aleksander Zeidler - język angielski

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions