Company Logo
Dzisiaj jest 19 stycznia 2018r.

 

Rola pedagoga szkolnego

 

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. Pedagog szkolny:

  • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć  psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  • udziela porad rodzicom uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
  • przeciwdziała różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
  • organizuje dla uczniów, którzy wychowują się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej pomoc finansową
  • organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

mgr Barbara Szdzuj

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions