Company Logo
Dzisiaj jest 25 lutego 2018r.

INTEGRACJA UCZNIÓW KLAS I

We wrześniu 2012 roku uczniowie klas I odbyli zajęcia integracyjne prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z Zabrzu. Zajęcia te miały na celu integrację grupy klasowej, poznanie siebie i innych, poznanie obaw związanych z nową szkoła. Uczniowie próbowali budować pozytywne relacje w grupie, uczyli się rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej. Młodzież poznała sposoby postępowania w trudnych sytuacjach takich jak przemoc, namawianie do palenia, picia alkoholu czy brania narkotyków, próbowali kształtować umiejętności odmawiania. 

mgr Barbara Szdzuj pedagog szkolny


 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z ZCKOiZ

Nasza szkoła zmierza do stworzenia optymalnych warunków kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Staramy się stworzyć każdemu uczniowi równe szanse na uzyskanie sukcesu, a tym samym zwiększenie efektywności pracy szkoły. Nowe rozwiązania pomocy psychologiczno – pedagogicznej pozwolą na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, objęcie go wsparciem psychologicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, uczniowi, który wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zespół złożony  z nauczycieli i specjalistów zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Nowe rozporządzenie skłoniło szkołę do przyglądnięcia się potrzebom wszystkich grup społeczności szkolnej. 

mgr Barbara Szdzuj pedagog szkolny


 

 

Zajęcia profilaktyczne w ZCKOiZ w roku szkolnym 2011/2012

 W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się spotkania młodzieży z zespołem pracowników programu profilaktycznego „Lepiej razem niż osobno”. Zajęcia te dotyczyły przede wszystkim zagadnień odpowiedzialności młodzieży wobec prawa, ograniczania negatywnych incydentów, które wiążą się z agresywnym zachowaniem pseudokibiców, o interwencjach policji, o ukierunkowaniu działań policji w celu zapobiegania przestępczości i przeciwdziałaniu przemocy.  Odbyły się też zajęcia o cyberprzemocy , o przemocy poprzez nękanie, prześladowanie z wykorzystaniem  urządzeń telekomunikacyjnych., wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu. Często zamiarem internetowych chuliganów jest zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi. Bywa, że zjawisko to niesie za sobą dramat w realnym świecie, załamania nerwowe, próby samobójcze młodych ludzi.  W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Euro 2012 w Polsce często poruszanym tematem na lekcjach jest kibicowanie w czasie imprez sportowych, kibicowanie „fair play, właściwe zachowania prawdziwego kibica, przyjmowanie rozstrzygnięć sportowych pozytywnych oraz negatywnych dla uwielbianej drużyny. „Napoje energetyczne – moc niepotrzebna młodzieży” – w kontekście spożywania napojów energetycznych rozmawialiśmy o sposobach zapewnienia sobie jasności umysłu i koncentracji uwagi przez cały dzień, o zdrowym odżywianiu, piciu wody, itp.. Napoje energetyczne to bardzo popularne w Polsce produkty spożywcze o charakterystycznym składzie, które powstają z myślą o osobach dorosłych. Ich działanie polega na szybkiej likwidacji zmęczenia, ale zawierają składniki szczególnie szkodliwe dla młodzieży. Zajęcia profilaktyczne wynikają z troski nauczycieli o młodzież, jej zdrowie psychiczne i fizyczne. Jest to dla nas ogromna wartość, stąd wszelkie, nas nauczycieli do działań profilaktycznych. 

 Zespół Wychowawczy ZCKOiZ
Pedagog szkolny


 

Więcej artykułów…

  1. Profilaktyka w I sem. 2011/2012

Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions